Wednesday, November 16, 2011

Soal Fisika Semester ganjil kelas X tahun 2011

1.       Besaran-besaran berikut yang termasuk dalam besaran pokok adalah...

a.       Massa jenis
b.      Rapat massa
c.       Energi
d.      Jumlah zat
e.      Muatan listrik

2.       Massa jenis air adalah 1.000 kg/m3 jika dinyatakan dalam sistem satuan cgs adalah...

a.       1 g/cm3
b.      10 g/cm3
c.       100 g/cm3
d.      1000 g/cm3
e.      10.000 g/cm3


3.